Cùng với chudongthanghoa.com tìm hiểu về 12 giờ trưa là AM hay PM trong tiếng Anh? 12h am là mấy giờ ? 12h pm là mấy giờ ?.

Bạn đang xem: 12 am là mấy giờ


Khi nói về thời gian, chúng ta thường tính theo hệ thống 12 giờ hoặc 24 giờ. Để phân biệt được rõ ràng các giờ giữa sáng và chiều, người ta thường dùng hệ thống 24 giờ hoặc sử dụng hai kí hiệu AM và PM trong tiếng anh.

AM (Ante Meridiem = Before midday): Trước 12 giờ trưa (trước 1/2 ngày).PM (Post Meridiem = After midda): Sau 12 giờ trưa (sau mốc 1/2 ngày).
*
12 giờ trưa là AM hay PM trong tiếng Anh

Vậy, khi muốn nói thời điểm 12 giờ trưa trong tiếng Anh, người ta sẽ dùng AM hay PM?

Từ định nghĩa ở trên, ta có thể thấy rõ ràng 12 giờ trưa không phải là AM lẫn PM. Nhưng mốc 12 giờ trong 1 ngày còn được coi là 0 giờ, thời điểm xuất phát của thời gian.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Bính Tý Năm 2020 Nam Mạng Sinh Năm 1996, Tử Vi Năm 2020 Tuổi Bính Tý 1996 Nam Mạng

Vì vậy, 12:00 trưa sẽ được hiểu là 00:00 PM (ban ngày), mốc thời gian bắt đầu của buổi chiều. Trong khi đó, 12:00 đêm hay 24:00 được hiểu là 00:00 AM, mốc thời gian bắt đầu một ngày mới.

Để hiểu rõ hơn về cách dùng ký hiệu AM và PM khi nói đến mốc thời gian trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bảng định dạng thời gian sau:

Định dạng thời gian
12 giờ24 giờ
12:00 (nửa đêm) tức 12h khuya0:00 (thời gian bắt đầu ngày)

hoặc

24:00 (thời gian kết thúc ngày)

12:01 AM0:01
1:00 AM1:00
2:00 AM2:00
3:00 AM3:00
4:00 AM4:00
5:00 AM5:00
6:00 AM6:00
7:00 AM7:00
8:00 AM8:00
9:00 AM9:00
10:00 AM10:00
11:00 AM11:00
12:00 PM hay 12 giờ trưa (bắt đầu buổi chiều)12:00
12:01 PM12:01
1:00 PM13:00
2:00 PM14:00
3:00 PM15:00
4:00 PM16:00
5:00 PM17:00
6:00 PM18:00
7:00 PM19:00
8:00 PM20:00
9:00 PM21:00
10:00 PM22:00
11:00 PM23:00

PM AM là gì ?

Để đơn giản, bạn có thể hiểu rằng:

AM: Dùng với thời gian buổi sáng, bắt đầu từ 00:00 đến 12:00.PM: Dùng với thời gian buổi chiều, bắt đầu từ 12:00:01 đến 23:59:59.