Sự ra đời của bói 32 quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát

Sự thực làbói 32 quẻ Quan Thế Âm Bồ Tátcủa người phương Đông đều có nơi khởi nguồn từ Trung Quốc. Khoảng 2500 năm trước Công Nguyên, Hoàng đế Hiên Viên trước khi chiến đấu với thủ lĩnh Xi Vựu đã gieo quẻ âm dương.

Bạn đang xem: 32 quẻ quan thế âm bồ tát

Chuyện Đức Huyền Trang:

Còn đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, linh quẻ được gắn với một chuyện sau:Người xưa kể rằng khi Đức Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh và qua núi Bồ Đà đã được gặp Đức Phật Quan Âm.Đức Phật nói với Ngài thế này: Đường sang Tây Trúc nhiều yêu ma quỷ ám, gian nan cách trở. Vì thấy ông là người đáng tin, cho nên Đức Phật ban cho ông đểbói 32 quẻ Quan Âm Thế Bồ Tátđược coi là quẻ tối thượng linh giúp thấy rõ những cát hung họ phác nhân tiền. Nếu nhận thấy việc gì hoài nghi phải nhanh chóng trí thành thắp hương trúc đào để bói.Thế nên, bói 32 quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát là việc làm quan trọng nhiều người lựa chọn trước khi làm việc đại sự.

*

Bói 32 quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát Tátnhư thế nào?

Đểbói 32 quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát, trước hết phải tắm gội sạch sẽ, quần áo ngay ngắn lịch sự.Sau đó, người xin sẽ đến bàn thờ Phật, đốt 3 cây nhang, vái 3 lạy, quỳ xuống, chắp tay và thành tâm đọc bài kệ sau:“Lòng thành đệ tử chiếm linh xămCúi lạy VIÊN-THÔNG QUÁN-THẾ-ÂMBồ Tát từ bi liền cảm ứngChỉ tường hung kiết, độ trầm luân.Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu nạn, Đại Từ Đại Bi, Linh Cảm (niệm 7 lần) QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.”Đọc xong rồi cắm nhang vào lưu và lạy 3 lạy. Tiếp đến quỳ xuống chắp tay vái như sau:“Nay, Đệ tử (tên họ)…; Pháp danh…; ở tại …; vì có việc…(kể tên rõ việc cần cầu). Cầu xin bồ tát hiển linh để cho đệ tử chiếm đặng một quẻ trong 32 quẻ, hầu biết hung kiết lẽ nào.”Sau đó lấy 5 đồng xu đưa qua đưa lại trên khói nhanh khoảng 2-3 lần; hai bàn tay chụm năm đồng xu xóc đều khoảng 4-5 lần, bỏ xuống lần lượt từng đồng, bắt đầu từ dưới gắp lên và làm như vậy đủ 5 lần rồi xem thứ tự âm dương ra sao (bề chữ hoặc số được xem là Dương, bề kia là Âm).

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Bính Dần Năm 2018 Nam Mạng, Xem Tử Vi Tuổi Bính Dần Năm 2018 Nữ Mạng

*

Bảng bói32 quẻ Quan ThếÂm Bồ Tát

Dựa vàobản bói 32 quẻ Quan Thế Âm Bồ Tátsau để bạn biết quẻ Quan Âm linh xăm của mình nằm ở số mấy.Quẻ số 1 D D D D D Quẻ Tinh Chân (Thượng Thượng)Quẻ số 2 D A A A A Quẻ Tùng Cách (Thượng Bình)Quẻ số 3 A D A A A Quẻ Khúc Trực (Hạ Bình )Quẻ số 4 A A D A A Quẻ Nhuận Hạ (Trung Bình)Quẻ số 5 A A A D A Quẻ Viêm Thượng (Hạ Hạ)Quẻ số 6 A A A A D Quẻ Giá Sắc (Bình Bình)Quẻ số 7 D D A A A Quẻ Tấn Cầu (Thượng Thượng)Quẻ số 8 D A D A A Quẻ Tấn Bảo (Thượng Kiết)Quẻ số 9 D A A A D Quẻ Hoặch An (Trung Kiết)Quẻ số 10 D A A D A Quẻ Toại Tâm (Trung Kiết)Quẻ số 11 A D D A D Quẻ Tai Táng (Đại Kiết)Quẻ số 12 A D A D A Quẻ Thượng Tấn (Thượng Bình)Quẻ số 13 A D A A D Quẻ Ám Muội (Hạ Hung)Quẻ số 14 A A D D A Quẻ An Tịnh (Hạ Trung)Quẻ số 15 A A D A D Quẻ Trở Triết (Hạ Hung)Quẻ số 16 A A A D D Quẻ Bảo An (Trung Kiết)Quẻ số 17 D D D A A Quẻ Hỉ Chí (Trung Kiết)Quẻ số 18 D D A D A Quẻ Bảo Toàn (Trung Bình)Quẻ số 19 D D A A D Quẻ Do Dự (Hạ Hạ)Quẻ số 20 D A D D A Quẻ Phong Nẩm (Trung Kiết)Quẻ số 21 D A D A D Quẻ Đắc Lộc (Kiết)Quẻ số 22 D A A D D Quẻ Minh Hiển (Kiết)Quẻ số 23 A D D D A Quẻ Phước Lộc (Kiết)Quẻ số 24 A D D A A Quẻ Ngưng Trệ (Hạ)Quẻ số 25 A D A D D Quẻ Hiển Đạt (Kiết)Quẻ số 26 A A D D D Quẻ Phước Hậu (Kiết)Quẻ số 27 A D D D D Quẻ Thái Bình (Kiết)Quẻ số 28 D D D A D Quẻ Điên Hiển (Hung)Quẻ số 29 D D A D D Quẻ Khai Phát (Bình)Quẻ số 30 D D D D A Quẻ Ưng Dương (Kiết)Quẻ số 31 D A D D D Quẻ Hậu Kiết (Bình)Quẻ số 32 A A A A A Quẻ Tuyệt Tích (Hung)

*

Hy vọng rằng đây là những thông tin hữu ích vềbói 32 quẻ Quan Thế Âm Bồ Tátđể bạn có thể tham khảo trước khi làm một việc quan trọng của mình.