Tâm ôn bao mơ mộng, lòng ôm bao hoài bão, rồi bị tam tai 2016-2017-2018 đánh đến 3 năm liên tục nát xác nhừ đòn. 2019 mang đến với một chút phấn kích thì 20trăng tròn bé đò sang trọng sông lại thêm muôn trùng vấn đề. Để mang lại năm 2021, lúc nhị vì chưng tinch tú La Hầu với Kế Đô chiếu lên cũng đó là nốt giáng cuối cùng trong bản trường ca dài dòng sở hữu 2 chữ “chi phí vận” của Giáp Tuất.


Nói một chút ít về phiên bản mệnh của Giáp Tuất