*
*
Kinch Quán Thế Âm người yêu tát cứu vãn khổ phía bên trong Vạn từ bỏ chánh tục tạng khiếp, ta quen thuộc Gọi là tạng chữ Vạn, quyển1, số 34. Kinh này là 1 trong trong những ghê Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương thơm đẳng cỗ. Phương đẳng bộ là những ghê đại thừa không tính tư bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa vàNiết Bàn. Trong Phương đẳng bộ chia làm hai cỗ đó là Bảo Tích cùng Đại Tập. Nếu phân các loại theo hiển mật thì gớm này ở trong Pmùi hương đẳng mật crúc bộ, bởi vì có thần chụ Quán Thế Âm ý trung nhân tát cứu khổ, gọi tắt là thần chú Cứu khổ.

Bạn đang xem: 5 điều nên biết về phật bà quan âm cứu khổ cứu nạn!

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此

經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難

。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。

回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私

事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解

。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。

今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Kinh

Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm bồ tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sasố Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, demo khiếp đại thánh, năng cứu lao tù phạm nhân, năng cứu vãn trọng bịnh, năng cứu giúp thiên tai bách nạn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc độc nhất vô nhị thiên biến chuyển, độc nhất vô nhị thân ly khổ nàn, tụng đắc duy nhất vạn biến hóa, hợp gia ly khổ nạn. Nam tế bào Phật lực uy, nam giới mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác trung khu, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quangtình nhân tát, Hồi Thiện nay người yêu tát, A Nậu đại thiên vương vãi, Chánh Điện người tình tát, makheo ma kheo, tkhô nóng tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, bốn sự đắc hưu. Chưđại bồ tát, ngũ bách la hán, cứu hộ cứu nạn đồ đệ thân, tất giai ly khổ nàn. Tự nhiên Quan Thế Âm, anh lạc bất tu giải, đề nghị tụng thiên vạn đổi thay, tainàn tự nhiên đắc giải. Tín tbọn họ phụng hành, tức ttiết chân ngôn viết: Kyên ổn ý trung nhân klặng tình nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinch Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Khổ

Kính lạy người thương tát Quán Thế Âm, bậc đại sĩ cứu khổ, kính lạy trăm nngây ngô muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, rất nhiều bậc toàn giác tất cả vô lượng công đức.

Đức Phật dạy tôn trả A Nan rằng: “Kinc này cực kì cao thâm, có thể cứuthoát ngục tù hãm, có thể cứu vãn trị bịnh nặng nề, rất có thể cứu giúp vớt trăm tai nạn thương tâm ndại khổ ách. Nếu tất cả người tụng kinh này được một nngu lần thì bản thân lìa khổ nàn, tụng được một muôn lần thì cả nhà lìa khổ nạn.”

Quay về dựa dẫm mức độ oai nghiêm thần của Phật, quay về dựa dẫm sức gia hộcủa Phật, để cho mọi tín đồ không sanh vai trung phong độc ác, khiến cho đa số ngườicùng bạn dạng thân được Phật cứu vớt độ. Quay về phụ thuộc nhân tình tát Hồi Quang, ý trung nhân tát Hồi Thiện nay, đại thiên vương vãi A Nậu, nhân tình tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo tkhô hanh tịnh, tía ma cùng phá ác, thì vấn đề cửa quan được cởi vứt, việc không chánh đáng được dừng ngừng. Cúi xin chư vị đại ý trung nhân tát, năm trăm vị la hán cứu hộ cứu nạn phiên bản thân môn sinh (với thân nhân/ hầu hết người/ chúng sanh) thảy các lìa khổ nàn. Như xâu chuỗi anh lạc của tình nhân tát Quán Thế Âm tự nhiên và thoải mái phân rời ra khỏi, bạn như thế nào chịu khó tụng nngớ ngẩn muôn lần (tởm này) thì các tai nạn đáng tiếc tự nhiên được cởi bỏ, thoát ra khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy dỗ, tin yêu, chào đón và vâng có tác dụng, người thương tátQuan Thế Âm tức khắc nói thần crúc rằng: Kyên ổn người thương kim người yêu đề, đà la ni đế, nikhư la đế, người thương đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam tế bào (Namah/Namaha) là phiên âm giờ đồng hồ Phạn, nghĩa là kính lễ, kính lạy, xin tôn kính đến, quay về lệ thuộc (qui y). Đây là lời của chúng sanh hướng tới Phật, người thương tát, giáo pháp, thánh hiền khô tăng mà thốt lênlời thiệt long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ tiệm sát, lắng tai âm tkhô cứng của cuộc sống, “soi thấy bằng nngớ ngẩn đôi mắt cùng nạm giữbởi ngàn tay”, chuẩn bị sẵn sàng cứu vãn khổ chúng sanh: “nngớ ngẩn chỗ nguyện cầu ngànvị trí ứng, biển khổ thuyền dong cứu vãn độ người”. Bồ tát Quan Thế Âm xuất hiện thêm không hề ít trong hầu hết bom tấn đại thừa, ngài thay mặt cho đức tánh tự bi (karuna) qua thần lực cứu vãn độ chúng sanh vẫn buồn bã cùng phương tiện lực dẫn dắt chúng sinh đi đến giải thoát.

Thánh (arya) là tư tưởng trái lập cùng với trần ai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni công ty trương đả phá bốn kẻ thống trị đương thời (giáp đế lợi, bà la môn,béo xá với thủ đà la), chính vì như vậy những người dân kéo tăng đoàn là Thích tử đồng đẳng, ko y cứ vào thế lực, tư bí quyết, tài sản, lấy chánh đạo có tác dụng thánh. Người tìm cầu và thực hành thực tế chánh đạo gần như gọi là thánh. Sự xuất gia cầu đạo của đức Phật Thích Ca call là thánh cầu. Bát chánh đạocó cách gọi khác là chén thánh đạo, tức tám con phố thánh mang tới niết bàn. Tứ đọng diệu đế, tư chân lý chắc thật, nói một cách khác là tđọng thánh đế, tứ chân lý của bậc thánh. Chữ thánh vào gớm này đọc là chân chánh, kỳ diệu, mầu nhiệm, cừ khôi.

Bồ tát (Bodhisattva) Call đủ là người tình đề tát đỏa, chỉ cho những người tu hành nhưng mà trên thì cầu thành Phật bằng trí tuệ, dưới thì hóa độ bọn chúng sinh bởi từ bi, là người dân có đủ hai hạnh: lợi ình lợi người với gan dạ cầu Phật trái. Bồ tát Hồi Quang là nhân tình tát Soi chiếu lại trung ương mình. Bồ tát Hồi Thiện là người thương tát Trsinh sống về tánh thiện nay vốn có của bản thân.

Đại thiên vương A Nậu, nói một cách khác là A Nậu Quan Âm, tức 1 trong những 33 ứngthân của nhân tình tát Quan Thế âm, là biểu tượng vị tình nhân tát ngồi trên gộp đá quan sát ra hải dương. Nhỏng gớm Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc lưu lạc biểnbéo, các nạn dữ cá dragon, vị mức độ niệm Quan Âm, sóng cần thiết dấn chìm”. Vì biển cả cùng cá dragon bác ái duyên ổn với ao A nậu đạt cần tình nhân tát Quan Âm mới gồm tên tuổi như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là người tình tát Cung năng lượng điện của chánh pháp, đem ý nghĩa phiên bản thân là hoàng cung phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (túng bấn sô), giờ Phạn là bhiksu, có nghĩa là thắng lợi toàn vẹn, Nước Trung Hoa dịch là cận viên (gần cho tới viên tịch: niết bàn) tuyệt bước tới khu vực cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong những chúng không giống (chúng trung tôn), làvị thay túc giới pháp (250 giới điều) với oai nghi (không có đa số cử hễ bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo có 5 nghĩa: khất sĩ, phá phiền đức óc (phá ác), thoát khỏi nhà thế tục (xuất gia), trì giới thanh hao tịnh cùng có tác dụng ma quân khiếp sợ (ba ma). Trong đó, phá ác, ba ma cùng khất sĩ được điện thoại tư vấn là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, tkhô giòn tịnh tỳ kheo được dịch là các bậc tỳ kheo thanh tịnh, cha ma và phá ác. Tkhô cứng tịnh tỳ kheo là tỳ kheo giữ lại giới thanh hao tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo bố ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, nhưng phiền đức óc cũng trực thuộc ma quân, tức phần đông sự độc ác, trsinh hoạt ngại vàhủy hoại Phật, Phật pháp với bạn hành trì Phật pháp.

Xem thêm: Hình Ảnh Nhà Cấp 4 Đơn Giản, Các Mẫu Thiết Kế Mẫu Nhà Cấp 4 Đẹp Nhất Năm 2021

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ cho 500 vị thanh hao văn uống đang triệu chứng quả vô học tập. Trong tư trái thánh: tu đà hoàn (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a mãng cầu hàm (anagami) cùng a la hán (arahanta), thì từ bỏ trái ana hàm trsống xuống call là bậc hữu học tập vị không được giải bay hoàn toàn,còn cần học tập, trong những khi trái a la hán đã làm được giải bay hoàn toàn,không thể cần học tập nữa nên được gọi là bậc vô học tập. Ngũ bách la hán được nói tới trong kinh Phật ngũ bách đồ đệ từ ttiết bản khởi với ghê Pháphoa: phẩm Ngũ bách môn sinh thọ ký. Sau Khi đức Phật diệt độ, tôn mang Đại Ca Diếp từng cùng với 500 vị la hán kết tập pháp tạng sinh hoạt thành VươngXá. Ở Nước Trung Hoa, bài toán sùng bái 500 vị la hán vô cùng phổ cập. Hiện nay, sinh sống nước ta, cvào hùa Bái Đính - Tỉnh Ninh Bình cùng ca tòng Minch Thành – Pleiku gồm cải tạo và thờ cúng 500 vị la hán.