– Sự quan trọng của cung Tử-Tức– Tử-Tức và cung Phúc Đức, Mệnh, Thân– Trai nhiều hay gái nhiều ?– Con truyền tinh.

Bạn đang xem: Luận giải cung tử tức

– Con nhiều, ít.– Hạn sinh con.Cung Tử-Tức là một trong các cung mà sự giải đoán thiếu sự chính xác (khác với sự chính xác của các cung Mệnh, Thân, Tài, Di … ) Nhưng cũng nên nói ngay rằng sự chính xác của cung Tử-Tức chỉ nằm trong những yếu tố rất đại cương. Thí dụ như có những sao xấu nào đó, là không con, hoặc được những cách tốt khác, là người nhiều con. Sự ít con hay hay nhiều con cũng như con thành đạt hay không thành đạt, là những ý niệm rất tương đối. Trong 5 đứa con ra đời, thế nào cũng có đứa thành đạt và đứa không thành đạt .Ngòai ra nữa, số con cái cũng phải tùy theo cả hai vợ chồng. Một người số ít con, lấy một người có số nhiều con, sẽ thành ra thế nào !? Nếu thêm một người hai vợ, hoặc một người hai ba chồng, thì phải xét khác. Nếu số cả hai người cùng một vợ một chồng thì cái sự nhiều con hay ít con tùy theo số của vợ hay của chồng lại phải tính khác.Cũng bởi thế, khi tìm hiểu về con cái, phải có cả hai lá số vợ và chồng và phải biết rõ tình trạng hôn nhân (một vợ, nhiều vợ, người chồng lấy vợ kế, người vợ tái giá …)
Được cảm ơn bởi: Thiên Cơ, Thiên Hương, thiethung, nobfebbig, Wanadoo, HOANG SINH, Kawarime, KHAI TRI, kienco, babymoi, tran71, boivimuathu, omachi_hp93, perry, iisyn
Đầu trang15Đăng nhập để cảm ơn bài viết này

*
GIẢI ĐOÁN CUNG TỬ TỨC


1- Vị thế của cung Tử-Tức Con cái là một yếu tố quan trọng của hạnh phúc. Người không con, hoặc có con cái mà không ra gì, hoặc có con cái mà không nuôi được, là người thiếu hạnh phúc. Bởi thế khi xem cung Tử-Tức cũng phải xem cung Phúc-Đức . Cung Phúc-Đức được coi là chủ về sự thịnh vượng hay sự tán tụ của họ hàng (vả chăng, cung Phúc Đức cũng có ảnh hưởng chủ chốt vào cả 11 cung khác). Cung Mệnh, Thân cũng có ảnh hưởng. Nói chung, cung Phúc-Đức tùy theo chính tinh tốt hay xấu miếu vượng hay khắc hãm, mà chủ về gia đình đông đúc hay hiếm hoi, thì cái đó cũng chỉ về con cái. Ngòai ra cung Mệnh, Thân phải tốt, thì do đó mà số con tăng lên, sự nuôi con cũng dễ dàng và mình cũng được nhờ con. Nói cách khác là cung Phúc-Đức và Mệnh-Thân tốt, thì tăng độ số của cung Tử-Tức. Ngược lại, cung Tử-Tức mà tốt, nhưng Phúc Đức lại xấu, Mệnh-Thân cũng xấu, thì phải cho rằng cung Tử-Tức bị giảm kém, hoặc đương số được con cái tốt mà chẳng được hưởng, chẳng được con cái phụng dưỡng. Tuy nhiên, cũng còn tùy theo kinh nghiệm. Như có người mạng số thật xấu, nhưng cung Tử-Tức lại quá tốt. Người đó về già được hưởng sự phụng dưỡng của con cái. Có người cung Tử-Tức thật xấu, kể như không con, thế mà nhờ Phúc-Đức và Mệnh, Thân tốt, cũng thành có con.
Được cảm ơn bởi: Thiên Cơ, Thiên Hương, thiethung, lys, Wanadoo, HOANG SINH, KHAI TRI, tran71, Cáo tiểu thư, perry, ntnhoa2011
Đầu trang11Đăng nhập để cảm ơn bài viết này

*
GIẢI ĐOÁN CUNG TỬ TỨC


2- Con Trai và con Gái Có thể phân định trai nhiều hay gái nhiều bằng sự hiện diện của chính tinh tại cung Tử-Tức là Nam đẩu tinh hay Bắc đẩu tinh – Nam đẩu tinh là : Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát,, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Cơ. Cung Tử-Tức có Nam đẩu tinh tọa thủ thì con trai nhiều hơn con gái. – Bắc đẩu tinh là : Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Cung Tử-Tức có Bắc Đẩu tinh tọa thủ, thì con gái nhiều hơn con trai. – Nếu có 2 chính chinh tọa thủ, 1 là Nam đẩu tinh, 1 là Bắc đẩu tinh thì sao ? Ảnh hưởng Nam đẩu tinh chia đều, vậy phải xem cung Tử-Tức là cung Dương thì con trai nhiều hơn; nếu là cung Âm, thì con gái nhiều hơn. – Nếu là Tử- Vi đồng cung với một chính tinh khác : Tử-Vi lại là cả Nam và Bắc đểu tinh, thì ảnh hưởng phân định trai gái không còn nữa. Vậy phải xét tính chất của chính tinh đồng cung kia. Nếu chính tinh đó là Nam đẩu tinh, thì sinh con trai nhiều hơn. Nếu là Bắc đẩu tinh, thì sinh con gái nhiều hơn. – Trong trường hợp cung Tử-Tức Vô chính diệu, thì ta căn cứ vào các chính tinh xung chiếu để tính : Nam đẩu là con trai, Bắc đẩu là con gái. Nếu có cả Nam và Bắc đẩu đồng cung xung chiếu vào cung Tử-Tức thì tùy theo cung Tử-Tức là dương thì trai nhiều, âm là gái nhiều.
Được cảm ơn bởi: Thiên Cơ, Thiên Hương, thiethung, Wanadoo, HOANG SINH, KHAI TRI, kiba_119, babymoi, nguyen le minh, tran71, Cáo tiểu thư, perry, ntnhoa2011
Đầu trang13Đăng nhập để cảm ơn bài viết này

*
GIẢI ĐOÁN CUNG TỬ TỨC


3- Vấn đề con truyền tinhVấn đề này được nhiều người nhắc nhở đến và cho là một yếu tố quan trọng cũng như trường hợp vợ chồng truyền tinh.– Vợ chồng truyền tinh : Cung Thê của chồng có một bộ chính tinh nào, thì cung Mệnh của Vợ có đúng một bộ chính tinh đó. Hoặc ngược lại, cung Phu của vợ có bộ chính tinh nào thì cung Mệnh của chồng có bộ chính tinh đó. Các bộ chính tinh như Tử-Phủ-Vũ Tướng, Sát-Phá-Liêm-Tham, và không cứ phải đúng chinh tinh tọa thủ tại cung; cung Mệnh của vợ có Liêm Trinh, cung Thê của chồng có Thất Sát, và cả hai cung cùng có bộ Sát Phá Liêm Tham, thế cũng là truyền tinh.– Con truyền tinh : Cung Tử-Tức của đương số có chính tinh hay bộ chính tinh nào đó, xem cung Mệnh trong lá số đứa con. Nếu cũng có chính tinh hay bộ chính tinh đó, thì đó là đứa con truyền tinh. Đứa con truyền tinh là đứa con sau này có nhiều liên quan với mình, như sau này nó chăm lo phụng dưỡng cho mình, hoặc là sống chung với mình, ở gần mình, hoặc cũng có thể là mình phải chăm sóc cho nó. Không hẳn phải là như vậy có nghĩa là các đứa con khác không có hiếu với mình; cũng có thể có những đứa con không phải là truyền tinh cũng có hiếu với mình, nhưng chúng vì hòan cảnh mà ở xa thì chúng không thể chăm sóc đến cha mẹ theo lối sớm khuya thăm hỏi thế thôi …– Quan điểm thứ ba dựa vào Ngũ hành giữa các bản Mệnh. Nếu Mệnh đứa con có hành tương sinh với Mệnh của cha hoặc của mẹ thì gọi là tương hợp. Nếu khắc thì tương khắc. Bản Mệnh nào được sinh thì đắc lợi, bị khắc thì xấu. Ví dụ bản Mệnh của đứa con là hành Thủy sẽ tương hợp với các bản Mệnh : Thủy, Kim và Mộc của cha hay của mẹ nhưng sẽ tương khắc với bản mệnh Hỏa, Thổ của cha hoặc của mẹ. Quan điểm này xét ra khả chấp và có thể dùng làm yếu tố đánh giá bổ túc vấn đề truyền tinh. Nếu vừa có truyền tinh, vừa thuận hành giữa bản Mệnh thì càng đẹp. Nếu có truyền tinh mà khắc hành hoặc là bất truyền tinh và khắc hành (nhất là đứa con bị khắc) lại càng xấu cho đứa trẻ.– Một quan điểm nữa dựa vào hàng Can và Chi của tuổi kết hợp thêm nhị hợp, tam hợp tuổi để biết thêm sự sinh, khắc của đứa con với cha và mẹ. Nói chung chỉ là tương đối cũng không hẳn là chính xác. Trường hợp này nhiều người hay sử dụng vì nó dễ dàng ứng dụng hơn là xem Tử-Vi hay Tử-Bình.Theo tôi cần phải phối hợp với các phương pháp, chứ áp dụng một phương pháp thì dễ mắc sai lầm chủ quan.Ví dụ : Tuổi Chồng Canh Tuất (hành Kim) còn Vợ tuổi Ất Mão (hành Thủy). Ta phân tích thấy :a)- Canh hợp Ất (Thiên can hợp)b)- Tuất hợp Mão (Địa chi nhị hợp)c)- Mạng Kim hợp mạng Thủy (vì Kim sinh Thủy :trên lý thuyết là như vậy )Thoạt đầu nhìn vào, cứ nghĩ là tương hợp thật là hay, nhưng khi xem qua lá số của hai vợ chồng thì thật là tiếc. Vì lá số chồng cung Thê có Hóa Kị, Thái Tuế, Hỏa tinh … tọa thủ . Do đó độ số tương hợp đã giảm bớt. Còn về hành làm sao hành Kim (Xoa Xuyên Kim của chồng) sinh cho hành Thủy (Đại Khê Thủy) của vợ được !? Tương tự khi áp dụng cho con cái.
Được cảm ơn bởi: Thiên Cơ, Thiên Hương, thiethung, Wanadoo, HOANG SINH, KHAI TRI, crazypussy, babymoi, nguyen le minh, tran71, Cáo tiểu thư
Đầu trang11Đăng nhập để cảm ơn bài viết này

*
GIẢI ĐOÁN CUNG TỬ TỨC


4- Vấn đề có mấy đứa conTrong các sách Tử-Vi, có ghi những cách chỉ dẫn số con trong mấy trường hợp. Ví dụ : Có chính tinh này miếu thì năm con, có chính tinh kia hãm thì một con, có sao xấu nọ thì “ đến già không có tay bồng con thơ “. (Tôi không nhắc lại, các bạn nên tham khảo các sách Tử vi hay trong thư viện điện tử diễn đàn đều có đầy đủ)Chúng ta chỉ có thể tin ở những cách đó một cách rất tương đối, chưa kể rằng phải phối hợp các cách đó để “tạm đưa ra một đáp số về con”. Ngòai ra, lối đóan cũng không thể chính xác, là vì có những đứa con đẻ ra, mà có đứa sống được, có đứa hữu sinh vô dưỡng; xét tuổi của đương số, nếu là tuổi đương độ sanh đẻ, chưa thể biết rõ đã đành; nếu là người đã qúa tuổi sanh (thí dụ 60 tuổi) thì số con cũng khó thể chính xác, là vì ngày nay, những thanh niên, con cái của các ông bà lớn tuổi, chết một cách lãng xẹt, thì như vậy có kể cả không ?.Có nhiều vị nổi danh về Tử-Vi chủ trương rằng số con mình là số con mà mình nuôi được đến tuổi trưởng thành (18, 21 tuổi) chứ không phải là số con sanh ra (kể cả những đứa con chết yểu).Nhiều vị nổi danh Tử-Vi cũng chủ trương những nguyên tắc để giải đóan số con như sau :– Chỉ kể đến số con của hai vợ chồng chính thức (có hôn thú) và ở trường hợp một vợ một chồng, sống với nhau lâu dài thì phải tính như sau : ước lượng số của chồng mấy con, ước lượng số của vợ mấy con, đem cộng lại rồi chia hai. Thí dụ : Theo lá số chồng là 8 con, theo lá số vợ 2 con; cộng lại rồi chia hai thì hai vợ chồng đó được 5 con. Trong Tử-Vi các cung Tài-Bạch, Điền-Trạch và Tử-Tức của hai vợ chồng bù trừ cho nhau.

Xem thêm: Nháy Mắt Phải Giật Hay Nháy Là Điềm Gì? Mí Mắt Giật Liên Tục, Điềm Báo Điều Gì

– Có một ông bạn, cung Tử-Tức ở Dần có Tham Lang, Bạch Hổ số con đến 16 đứa (phải chăng là con nhiều như hổ lang ? )– Một người thường, không phải là thứ đại lãnh tụ, có cung Tử-Tức rất xấu là người không có con với người vợ duy nhất của mình, nhưng nếu cung Nô Bộc thật tốt, cũng có thể có nghĩa là người đó có những đứa con ngọai hôn với những nhân tình, vợ bé …
Được cảm ơn bởi: Thiên Cơ, Thiên Hương, thiethung, Wanadoo, HOANG SINH, KHAI TRI, nguyen le minh, tran71
Đầu trang8Đăng nhập để cảm ơn bài viết này

*
GIẢI ĐOÁN CUNG TỬ TỨC


5- Hạn sinh con : Sanh Trai hay sanh GáiVận sinh con, cần nhất phải có sao ThaiGặp Tiểu vận mà có sao Thai và những hỷ tinh như Hồng Đào Hỷ, Sát Phá Liêm Đào, Nhật, Nguyệt, thì có tin mừng sinh con. Sao Thai là quan trọng nhất.Tuy nhiên, không có sao Thai ở Tiểu Vận. Sao Thai có thể đóng ở Đại vận, hay ở Nguyệt Vận. Vậy ta cộng chung các sao ở Đại Vận, Tiểu Vận, Nguyệt Vận , thấy có sao Thai và các bộ Hỷ tinh thì đó có thể vận tốt sinh con. Tuy nhiên, ở Đại vận và Tiểu vận mạnh hơn là ở Nguyệt Vận.Còn sinh con Trai hay con Gái thì xem cung Tiểu vận báo hỉ, có Nam đẩu tinh hay Bắc đẩu tinh. Gặp Nam đẩu tinh thì sinh Trai; gặp Bắc đẩu tinh thì sinh Gái. Nếu gặp Tuần Triệt đóng ngay cung, thì ảnh hưởng ngược lại., Nam đẩu tinh sinh Gái, Bắc đẩu tinh sinh Trai.
Được cảm ơn bởi: Thiên Cơ, Thiên Hương, thiethung, HOANG SINH, KHAI TRI, ThangGieng, nguyen le minh, tran71, Cáo tiểu thư, alice112988
Đầu trang10Đăng nhập để cảm ơn bài viết này

*
GIẢI ĐOÁN CUNG TỬ TỨC


6-Cách Sinh đôiCung Tử và cung hạn của năm sinh nở là hai nơi dùng để ước đóan vấn đề sinh đôi. Dù sao trường hợp này hiếm có, nên cũng cần xét đóan dè dặt. Gồm có :– Thai, Nhật, Nguyệt đồng cung– Nhật Nguyệt ở Tử-Tức giáp sao Thai– Thai, Tả Hữu đồng cungVí dụ : Lá số đẻ sinh đôivEm bé này đẻ ra sau, còn con chị đẻ ra cho người khác nuôi hộ.vĐẻ năm Tý, tiểu hạn đóng ở cung Nô-Bộc có Nhật, Nguyệt ngộ sao Thai.Thân Mệnh có Liêm Tham (hãm) ngộ Xương Khúc và Thiên Hình, đẻ ra hai bàn chân đã bị lang lỗ (bạch tạng). Đúng như trong Ma thị Phú có nêu “Xương, Tham cư Mệnh phấn cốt túy si”