Năm sinc của bạntin tức chung
1981Năm : Tân Dậu <辛酉>Mệnh : Thạch Lựu Mộc Cung : CấnMệnh cung : Thổ
Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1966Mộc - Thiên Hà Tbỏ => Tương SinhTân - Bính => Tương SinhDậu - Ngọ => BìnhCấn - Đoài => Phúc Đức (tốt)Thổ - Kim => Tương Sinh9
1967Mộc - Thiên Hà Thủy => Tương SinhTân - Đinh => Tương KhắcDậu - Mùi => BìnhCấn - Càn => Thiên Y (tốt)Thổ - Kyên ổn => Tương Sinh7
1968Mộc - Đại Dịch Thổ => Tương KhắcTân - Mậu => BìnhDậu - Thân => BìnhCấn - Khôn => Sinc Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1969Mộc - Đại Dịch Thổ => Tương KhắcTân - Kỷ => BìnhDậu - Dậu => Tam hìnhCấn - Tốn => Tuyệt Mạng (ko tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc1
1970Mộc - Thoa Xuyến Kim => Tương KhắcTân - Canh => BìnhDậu - Tuất => BìnhCấn - Chấn => Lục Sát (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
1971Mộc - Thoa Xuyến Kyên => Tương KhắcTân - Tân => BìnhDậu - Hợi => BìnhCấn - Khôn => Sinch Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1972Mộc - Tang Đố Mộc => BìnhTân - Nhâm => BìnhDậu - Tí => Lục pháCấn - Khảm => Ngũ Quỷ (không tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc2
1973Mộc - Tang Đố Mộc => BìnhTân - Qúy => BìnhDậu - Sửu => Tam hợpCấn - Ly => Hoạ Hại (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh6
1974Mộc - Đại Khê Thủy => Tương SinhTân - Giáp => BìnhDậu - Dần => BìnhCấn - Cấn => Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1975Mộc - Đại Khê Tbỏ => Tương SinhTân - Ất => Tương KhắcDậu - Mão => Lục xungCấn - Đoài => Phúc Đức (tốt)Thổ - Kyên => Tương Sinh6
1976Mộc - Sa Trung Thổ => Tương KhắcTân - Bính => Tương SinhDậu - Thìn => Lục hợpCấn - Càn => Thiên Y (tốt)Thổ - Klặng => Tương Sinh8
1977Mộc - Sa Trung Thổ => Tương KhắcTân - Đinh => Tương KhắcDậu - Tỵ => Tam hợpCấn - Khôn => Sinch Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1978Mộc - Thiên Thượng Hỏa => Tương SinhTân - Mậu => BìnhDậu - Ngọ => BìnhCấn - Tốn => Tuyệt Mạng (ko tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
1979Mộc - Thiên Thượng Hỏa => Tương SinhTân - Kỷ => BìnhDậu - Mùi => BìnhCấn - Chấn => Lục Sát (ko tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
1980Mộc - Thạch Lựu Mộc => BìnhTân - Canh => BìnhDậu - Thân => BìnhCấn - Khôn => Sinh Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
1981Mộc - Thạch Lựu Mộc => BìnhTân - Tân => BìnhDậu - Dậu => Tam hìnhCấn - Khảm => Ngũ Quỷ (ko tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc2
1982Mộc - Đại Hải Thủy => Tương SinhTân - Nhâm => BìnhDậu - Tuất => BìnhCấn - Ly => Hoạ Hại (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh6
1983Mộc - Đại Hải Tbỏ => Tương SinhTân - Qúy => BìnhDậu - Hợi => BìnhCấn - Cấn => Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1984Mộc - Hải Trung Kim => Tương KhắcTân - Giáp => BìnhDậu - Tí => Lục pháCấn - Đoài => Phúc Đức (tốt)Thổ - Kyên ổn => Tương Sinh5
1985Mộc - Hải Trung Klặng => Tương KhắcTân - Ất => Tương KhắcDậu - Sửu => Tam hợpCấn - Càn => Thiên Y (tốt)Thổ - Klặng => Tương Sinh6
1986Mộc - Lô Trung Hỏa => Tương SinhTân - Bính => Tương SinhDậu - Dần => BìnhCấn - Khôn => Sinc Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình8
1987Mộc - Lô Trung Hỏa => Tương SinhTân - Đinh => Tương KhắcDậu - Mão => Lục xungCấn - Tốn => Tuyệt Mạng (ko tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc2
1988Mộc - Đại Lâm Mộc => BìnhTân - Mậu => BìnhDậu - Thìn => Lục hợpCấn - Chấn => Lục Sát (ko tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4
1989Mộc - Đại Lâm Mộc => BìnhTân - Kỷ => BìnhDậu - Tỵ => Tam hợpCấn - Khôn => Sinc Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình7
1990Mộc - Lộ Bàng Thổ => Tương KhắcTân - Canh => BìnhDậu - Ngọ => BìnhCấn - Khảm => Ngũ Quỷ (ko tốt)Thổ - Thuỷ => Tương Khắc2
1991Mộc - Lộ Bàng Thổ => Tương KhắcTân - Tân => BìnhDậu - Mùi => BìnhCấn - Ly => Hoạ Hại (không tốt)Thổ - Hoả => Tương Sinh4
1992Mộc - Kiếm Phong Klặng => Tương KhắcTân - Nhâm => BìnhDậu - Thân => BìnhCấn - Cấn => Phục Vị (tốt)Thổ - Thổ => Bình5
1993Mộc - Kiếm Phong Kim => Tương KhắcTân - Qúy => BìnhDậu - Dậu => Tam hìnhCấn - Đoài => Phúc Đức (tốt)Thổ - Kyên ổn => Tương Sinh5
1994Mộc - Sơn Đầu Hỏa => Tương SinhTân - Giáp => BìnhDậu - Tuất => BìnhCấn - Càn => Thiên Y (tốt)Thổ - Klặng => Tương Sinh8
1995Mộc - Sơn Đầu Hỏa => Tương SinhTân - Ất => Tương KhắcDậu - Hợi => BìnhCấn - Khôn => Sinch Khí (tốt)Thổ - Thổ => Bình6
1996Mộc - Giản Hạ Tbỏ => Tương SinhTân - Bính => Tương SinhDậu - Tí => Lục pháCấn - Tốn => Tuyệt Mạng (không tốt)Thổ - Mộc => Tương Khắc4

Đây là phương pháp dựa trên kỹ thuật huyền bí của cổ nhân, mặc dù điều đặc biệt quan trọng nữa là vận số