Xem ngày knhị trương nhằm quá trình làm ăn buôn bán được rất nhiều thuận lợi và Lộc May Vạn Phát, bởi vậy bài toán định ngày tốt mở bán khai trương xuất xắc msống shop cực kì đặc biệt. Khai trương phạm ngày xấu, bách kỵ vẫn đem về nhưng mà xui sẻo cấp thiết lường trước. Dưới đây, Xem Vận Mệnh đang tổng hợp rất nhiều ngày tốt nhà sự đến bài toán thành lập khai trương mua sắm sẽ giúp quý các bạn dễ dàng trong việc coi ngày giỏi mở bán khai trương trong tháng 4 năm 2021.

Ngày được review là tốt đến bài toán khai trương cửa hành mon 4/2021 yêu cầu tất cả 3 yếu ớt tố:

- Là ngày hoàng đạo, ko phạm bất cứ ngày kỵ nào

- Là ngày có sao tốt chiếu ngày: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng

- Ngũ hành của ngày tương sinh cùng với năm giới của chủ siêu thị (fan xem).

TỔNG HỢPhường. NHỮNG NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2021
Bạn đang xem: Ngày đẹp khai trương tháng 4 năm 2021

Xem ngày giỏi thành lập khai trương tháng 5 năm 2021


Xem ngày xuất sắc khai trương tháng 6 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng mực báo cáo của mình!


NamNữ

Ngày

Ngày giỏi xấu trong tháng 4 năm 2021


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mão, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 2


Ngày Không xấu dẫu vậy cũng chưa tốt


Ngày Canh Thìn, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Mùi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Đinc Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Mậu Tý, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Giáp Ngọ, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Mùi, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinh Dậu, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Không xấu tuy thế cũng chưa tốt


Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đó là hiệu quả phổ biến độc nhất mang lại toàn bộ các tuổi! Trong một số quá trình, ngày xuất sắc cần là ngày phù hợp với tuổi. Để tuyển chọn được ngày tốt thích hợp tốt nhất cùng với tuổi của quý bạn, quý chúng ta cũng có thể xem trên đây:

Xem ngày tốt vừa lòng tuổi

Hãy nhập không thiếu ban bố của người tiêu dùng vào để sở hữu tác dụng tốt nhất


Nhập ngày muốn xem


Nhập tuổi của bạn


Xem kết quả

XEM NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG NĂM 2021

+Xem ngày khai trương thành lập tháng 1năm 2021 +Xem ngày mở bán khai trương tháng 7năm 2021

+Xem ngày khai trương mở bán tháng 2năm 2021 +Xem ngày khai trương tháng 8năm 2021

+Xem ngày khai trương mon 3năm 2021 +Xem ngày khai trương mở bán tháng 9năm 2021

+Xem ngày khai trương mở bán tháng 4năm 2021 +Xem ngày khai trương tháng 10 năm 2021

+Xem ngày khai trương tháng 5năm 2021 +Xem ngày mở bán khai trương mon 11 năm 2021

+Xem ngày khai trương thành lập tháng 6năm 2021 +Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi sản phẩm ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Slặng điện thoại liệu có phải là trang bị phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số trong hàng syên ổn điện thoại hầu như có đa số tích điện riêng, tùy thuộc vào độc thân trường đoản cú của dãy số nhưng Sim điện thoại cảm ứng rất có thể tác động cho tới chúng ta theo phía xuất sắc (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng kinh dịch chọn sim tử vi phong thủy xuất sắc mang lại 4 đại nghiệp đời người!
Bằng đều lưu ý quẻ dịch syên tốt mang đến 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn dãy syên phong thủy thích hợp tuổi thỏa mong ước cung ứng công danh và sự nghiệp, tài vận, tình duyên gia đạo xuất xắc giải tỏa vận hạn
*
Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 bạn nữ mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Tdiệt trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm phát âm về Sao Klặng trong 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguyên tố với 3 Nhóm tính chất
*
điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo Lúc yêu thương với yêu thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình thuộc cung hoàng đạo làm sao cùng dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một ít cân xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính cách 12 cung hoàng đạo nam giới con gái thú vị nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử tất cả phải cặp đôi bạn trẻ trung ương đầu ý hòa hợp giành cho nhau?


Xem thêm: Hướng Nhà Cho Tuổi Canh Ngọ(1990) Hợp Phong Thủy Mà Bạn Cần Biết

*
Giải mã bạn dạng đồ sao cá thể và Hướng dẫn hiểu bản vật sao miễn phí

Xem ngày xuất sắc xấu