Để giúp quý khách hàng dễ dàng vào câu hỏi coi ngày tốttháng 1hai năm 2016 cũng như dễ dãi trong Việc đối chiếu những ngày vào tháng 12/2016 cùng nhau. Chúng tôi vẫn Tổng thích hợp vớ cả ngày đẹp mắt vào thời điểm tháng 12năm nhâm thìn tương tự như giới thiệu những ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong ngôi trường vừa lòng quý chúng ta không nên xem ngày tốt mon 1hai năm năm nhâm thìn tuyệt xem ngày đẹp tháng 1hai năm 2016 bởi vì vẫn bao gồm dự tính thực hiện quá trình vào trong 1 ngày rõ ràng vào thời điểm tháng 12, quý bạn sung sướng tìm tới ngày khớp ứng với chọn coi chi tiết hoặc chọn qui định Xem ngày xuất sắc xấu giúp thấy một ngày ví dụ.
Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 12 năm 2016

Xem ngày giỏi tháng 1 năm 2017


Xem ngày xuất sắc mon hai năm 2017


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng mực lên tiếng của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 12 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinc Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinc Hợi, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đây là Tổng đúng theo ngày tốt mon 1hai năm năm 2016 nhưng mà công ty chúng tôi mong muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Thế bắt buộc, Lúc thâu tóm được ngày giỏi xấu trong tháng 12/năm nhâm thìn thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt phù hợp tuổi để có hiệu quả cụ thể và đúng đắn tuyệt nhất cho khách hàng.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng hai năm 2021 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng tư năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Slặng điện thoại liệu có phải là đồ gia dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào dãy slặng Smartphone các có hầu như tích điện riêng biệt, phụ thuộc vào đơn côi tự của hàng số mà lại Syên Smartphone có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) xuất xắc xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn slặng tử vi phong thủy xuất sắc đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng hầu như gợi ý quẻ dịch slặng tốt mang lại 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn dãy syên tử vi phong thủy hòa hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh và sự nghiệp, tài vận, tình duyên ổn nhà đạo giỏi hóa giải vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 cô gái mạng năm 2022
*
Tìm gọi về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kyên vào 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Ngulặng tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
Điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo Lúc yêu thương cùng ma thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu bản thân trực thuộc cung hoàng đạo làm sao và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo để tìm một phần cân xứng của bạn
*
Điểm sáng tính giải pháp 12 cung hoàng đạo phái nam cô bé say đắm nhất
*
Thiên Bình và Song Tử có đề xuất đôi bạn trẻ trung tâm đầu ý hòa hợp dành riêng cho nhau?


Xem thêm: Xem Ngày Âm Lịch Hôm Nay Thứ 7 Ngày 25/9/2021 Chính Xác Nhất

*
Giải mã phiên bản vật dụng sao cá thể với Hướng dẫn hiểu bạn dạng đồ sao miễn phí

Xem ngày xuất sắc xấu