Để góp người sử dụng thuận lợi vào Việc xem ngày tốtmon 2 năm 2016 cũng như thuận tiện trong vấn đề so sánh các ngày vào thời điểm tháng 2/năm 2016 với nhau. Chúng tôi sẽ Tổng thích hợp tất một ngày dài đẹp vào tháng 2năm nhâm thìn cũng như chỉ dẫn những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta ko đề xuất coi ngày xuất sắc tháng 2 năm năm nhâm thìn giỏi coi ngày đẹp mắt tháng 2 năm năm 2016 cũng chính vì sẽ tất cả ý định triển khai công việc vào trong 1 ngày cụ thể vào thời điểm tháng 2, quý bạn vui mắt tìm đến ngày khớp ứng với lựa chọn coi chi tiết hoặc chọn nguyên tắc Xem ngày tốt xấu giúp xem một ngày ví dụ.
Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 2 năm 2016

Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2016


Xem ngày xuất sắc tháng bốn năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 2 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinc Sửu, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Canh Dần, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đấy là Tổng thích hợp ngày xuất sắc mon hai năm 2016 nhưng mà chúng tôi ước ao gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi tương tự như các công việckhông giống nhau. Thế phải, khi nắm bắt được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 2/năm 2016 thì bạn cần tra cứu: coi ngày tốt hợp tuổi để có tác dụng chi tiết cùng đúng đắn tốt nhất cho chính mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt mon 2 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng tư năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1một năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên điện thoại cảm ứng có phải là đồ gia dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy syên ổn Smartphone hầu như có phần đông năng lượng riêng biệt, tùy thuộc vào hiếm hoi tựcủa hàng số mà lại Sim điện thoại rất có thể ảnh hưởng cho tới chúng ta theo phía giỏi (Cát) tuyệt xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch chọn slặng phong thủy giỏi đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng phần đông lưu ý quẻ dịch syên ổn giỏi mang đến 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể lựa chọn hàng syên phong thủyphù hợp tuổi thỏa mong ước hỗ trợ công danh, tài vận, tình dulặng gia đạo giỏi giải phóng vậnhạn
*
Các loại cung là gì? Sự thật về 4 Ngulặng tố với 3 Nhóm tính chất
*
điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo lúc yêu và yêu thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu bản thân nằm trong cung hoàng đạo như thế nào với dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tìm một phần hai cân xứng của bạn
*
điểm lưu ý tính phương pháp 12 cung hoàng đạo nam giới thiếu nữ hấp dẫn nhất
*
Thiên Bình và Song Tử có phải đôi bạn trẻ trọng tâm đầu ý đúng theo dành riêng cho nhau?
*
Giải mã bản thứ sao cá thể cùng Hướng dẫn đọc bản đồ gia dụng sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình nam giới nàng bao gồm điểm gì đặc trưng và thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử khi yêu thương cùng Điểm sáng tình cảm cung Song Tử nam giới nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 đàn bà mạng sinh vào năm 1954


Xem thêm: Phong Thủy Nhà Đẹp Cho Tuổi 1978 (Mậu Ngọ) 1979 Mệnh Gì? Cẩm Nang Phong Thủy Tuổi Mậu Ngọ 1978

Tử vi Giáp Ngọ 2021 thiếu nữ mạng được luận là xấu các xuất sắc ít

Xem ngày tốt xấu