Để góp người sử dụng dễ ợt vào vấn đề coi ngày tốttháng hai năm 2018 cũng giống như dễ ợt vào vấn đề so sánh các ngày vào thời điểm tháng 2/2018 với nhau. Chúng tôi đã Tổng hợp vớ một ngày dài đẹp trong tháng 22018 cũng giống như giới thiệu các ngày không giỏi hồi tháng.

Trong trường vừa lòng quý bạn không đề nghị xem ngày tốt tháng hai năm 2018 giỏi coi ngày đẹp nhất mon 2 năm 2018 bởi vì đang bao gồm dự định triển khai công việc vào một ngày cụ thể vào tháng 2, quý chúng ta phấn kích tìm về ngày khớp ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn nguyên lý Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 3 năm 2018

Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2018


Xem ngày xuất sắc tháng bốn năm 2018


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng đắn đọc tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 2 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Đinch Dậu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (klặng đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Sửu, năm Đinch Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Quý Sửu, năm Đinch Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Đinch Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minch con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Quý Sửu, năm Đinc Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Quý Sửu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinch Hợi, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đấy là Tổng hợp ngày tốt tháng 2 năm 2018 nhưng Shop chúng tôi ao ước gửi mang lại chúng ta. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng như những công việckhông giống nhau. Thế phải, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu trong thời điểm tháng 2/2018 thì bạn cần tra cứu: xem ngày giỏi vừa lòng tuổi để sở hữu kết quả chi tiết với chính xác tốt nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt mon hai năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng tư năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 1một năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng thông minh có phải là đồ dùng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số vào hàng syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh hồ hết mang phần đa năng lượng riêng, tùy thuộc vào độc thân từ bỏ của dãy số nhưng mà Sim Smartphone rất có thể tác động tới bạn theo hướng tốt (Cát) tuyệt xấu (hung)
*
Dùng tởm dịch chọn syên tử vi phong thủy giỏi đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng các gợi ý quẻ dịch slặng tốt cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn hàng slặng tử vi đúng theo tuổi thỏa mong muốn cung ứng công danh sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo xuất xắc hóa giải vận hạn
*
Tên Bài Viết
*
Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 phụ nữ mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Tdiệt trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kyên ổn vào 12 cung hoàng đạo
*
Các loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguim tố và 3 Nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu với ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình thuộc cung hoàng đạo làm sao với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo nhằm kiếm tìm một ít tương xứng của bạn
*
Điểm sáng tính biện pháp 12 cung hoàng đạo nam giới nữ đam mê nhất


Xem thêm: Tuổi Thân 2004 Xăm Hình Gì Hợp, Sinh Năm 2004 Xăm Hình Gì Để Gia Chủ Gặp Dữ

*
Thiên Bình với Song Tử bao gồm đề xuất cặp đôi tâm đầu ý phù hợp dành cho nhau?

Xem ngày giỏi xấu