Kiều tự trlàm việc gót trướng hoa, Mặt ttránh gác núi chiêng đà thu ko.

Quý Khách đang xem: Người ơi gặp gỡ gỡ làm chi

Mảnh trăng chênh chếch nthùng song, Vàng gieo ngấn nước, cây lồng trơn Sảnh. 175. Hải con đường lả ngọn gàng đông lạm, Giọt sương gieo nặng cành xuân là đà.

câu 177 đến 192

Một bản thân yên ổn nhìn láng nga, Rộn mặt đường gần cùng với nỗi xa bời bời: "Người nhưng mà mang lại thế thì thôi, 180. "Đời phồn vinh cũng chính là đời quăng quật đi! "Người đâu gặp gỡ gỡ làm chi, "Trăm năm biết tất cả duyên ổn gì xuất xắc không?" Ngổn định ngang trăm mọt mặt lòng, Nên câu tuyệt diệu ngụ vào tính tình. 185. Chênh chênh bóng nguyệt xế rèm, Tựa nương bên triện một mình thiu thiu. Thrỡ ràng đâu thấy một tiểu kiều, Có chiều thanh khô vận, có chiều thanh khô tân. Sương in khía cạnh, tuyết trộn thân, 190. Sen quà lãng đãng nhỏng gần như xa. Rước chào đón hỏi dò la: "Đào nguyên ổn lạc lối đâu mà mang đến trên đây ?"

câu 193 mang đến 208

Thưa rằng: "Thanh khô khí xưa nay, "Mới cùng nhau dịp ban ngày vẫn quên. 195. "Hàn gia sinh sống mé tây thiên, "Dưới dòng nước rã trên gồm cầu. "Mấy lòng hạ núm mang lại nhau, "Mấy lời hạ tứ đọng ném châu gieo vàng. "Vâng trình hội nhà xem tường, 200. "Mà sao trong sổ đoạn ngôi trường mang tên. "Âu đành quả kiếp nhân duyên ổn, "Cùng bạn một hội, một thuyền đâu xa. "Này mười bài bác new bắt đầu ra, "Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời." 205. Kiều vâng lĩnh ý đề bài, Tay tiên một vẩy đầy đủ mười khúc dìm. Xem thơ nức nsinh hoạt khen thầm: "Giá đành tú khẩu cđộ ẩm trung ương dị kì
Bạn đang xem: Người ơi gặp gỡ làm chi

*

câu 209 cho 224

"Ví đem vào tập Đoạn Trường 210. "Thì treo giải quán quân đưa ra nhường nhịn mang đến ai." Thềm hoa khách hàng đang trlàm việc hài, Nàng còn cầm lại một nhị từ tình. Gió đâu sịch bức mành tấm che, Tỉnh ra new hiểu được bản thân nằm mơ. 215. Trông theo làm sao thấy đâu như thế nào Hương thừa nhường nhịn hãy ra vào nơi đây. Một mình lần chần canh chầy, Đường xa suy nghĩ nỗi sau này cơ mà tởm. Hoa trôi bèo dạt đành rằng, 2đôi mươi. Biết duyên mình, biết phận bản thân nỗ lực thôi ! Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi, Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn. Giọng Kiều rền rĩ trướng loan, Nhà Huyên ổn bỗng tỉnh giấc hỏi: "Cơn cớ gì ?"
Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Cho Tuổi Sửu 1985 Năm 2017, Tuổi Sửu 1985 Năm 2017

*

câu 225 mang đến 240

225. "Cớ sao nai lưng trọc canh chầy, Màu hoa lê hãy tầm tã giọt mưa ?" Thưa rằng: "Chút phận ntạo thơ, "Dưỡng sinh song nợ tóc tơ chưa thường. "Buổi ngày nghịch mả Đạm Tiên, 230. "Nhắp đi thrạng rỡ thấy ứng tức khắc chiêm bao. "Đoạn ngôi trường là số thế làm sao, "Bài ra nỗ lực ấy, vịnh vào núm tê. "Cứ đọng trong mộng triệu mà lại suy, "Phận bé thôi có ra gì tương lai !" 235. Dạy rằng: "Mộng huyễn cứ đọng đâu, "Bỗng ko sở hữu não chuốc sầu suy nghĩ nao." Vâng lời khuyên ổn giải thấp cao, Chưa xong xuôi điều suy nghĩ sẽ dào mạch Tương. Ngoài tuy nhiên thỏ thẻ oanh kim cương, 240. Nách tường bông liễu cất cánh ngang trước tấm che.