Sao Cự Môn bao gồm tượng là dòng Miệng. Chủ về tiếng nói, tma lanh chấp. Cự Môn vượng thì lời nói sắt đá. Cự Môn hãm thì khẩu thiệt thị phi.

Sao Cự Môn là 1 sao tương đối đặc biệt trong môn Tử Vi Đẩu Số vị đặc điểm phân phối mèo phân phối hung của nó trong các số ấy rõ nét độc nhất là 2 tính chất Khẩu Thiệt Thị Phi với Minc Tnhãi Ám Đấu. Chúng ta thuộc tò mò kỹ về Sao Cự Môn qua bài viết dưới đây của thầy Nguyễn Trọng Tuệ (Nickname Tuetvnb) nha