Để góp người sử dụng thuận lợi vào Việc xem ngày tốttháng 11 năm 2019 cũng giống như dễ dãi vào bài toán đối chiếu những ngày hồi tháng 11/2019 cùng nhau. Chúng tôi sẽ Tổng phù hợp vớ một ngày dài đẹp nhất trong tháng 112019 cũng như chỉ dẫn các ngày chưa giỏi vào thời điểm tháng.

Trong ngôi trường hòa hợp quý các bạn không đề xuất coi ngày xuất sắc mon 1một năm 2019 tuyệt coi ngày đẹp nhất tháng 11 năm 2019 bởi vì đã bao gồm dự định thực hiện quá trình vào một ngày cụ thể hồi tháng 11, quý chúng ta vui mừng tìm đến ngày khớp ứng cùng chọn xem cụ thể hoặc chọn nguyên tắc Xem ngày giỏi xấu để xem một ngày rõ ràng.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 11 năm 2019

Xem ngày xuất sắc mon 1hai năm 2019


Xem ngày xuất sắc mon 1 năm 2020


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác công bố của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 11 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 11


Lịch âm

5

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 11


Lịch âm

6

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 11


Lịch âm

7

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 11


Lịch âm

8

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 11


Lịch âm

9

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 11


Lịch âm

10

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 11


Lịch âm

11

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 11


Lịch âm

12

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 11


Lịch âm

13

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 11


Lịch âm

14

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 11


Lịch âm

15

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 11


Lịch âm

16

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 11


Lịch âm

17

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 11


Lịch âm

18

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 11


Lịch âm

19

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 11


Lịch âm

20

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 11


Lịch âm

21

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 11


Lịch âm

22

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 11


Lịch âm

23

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 11


Lịch âm

24

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 11


Lịch âm

25

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 11


Lịch âm

26

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 11


Lịch âm

27

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 11


Lịch âm

28

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 11


Lịch âm

29

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Ất Hợi, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 11


Lịch âm

1

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 11


Lịch âm

2

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 11


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 11


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 11


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Bính Tý, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng vừa lòng ngày xuất sắc mon 1một năm 2019 nhưng công ty chúng tôi mong mỏi gửi mang đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như những công việckhông giống nhau. Thế nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong thời điểm tháng 11/2019 thì bạn cần tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để sở hữu công dụng chi tiết cùng đúng đắn độc nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt mon 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng tư năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1một năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh liệu có phải là vật dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim Smartphone hầu hết sở hữu mọi tích điện riêng, tùy thuộc vào chưa có người yêu tự của dãy số nhưng Sim điện thoại cảm ứng hoàn toàn có thể tác động cho tới các bạn theo phía giỏi (Cát) tốt xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn syên ổn tử vi xuất sắc mang đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng đầy đủ lưu ý quẻ dịch syên ổn giỏi mang lại 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn hàng syên tử vi phong thủy phù hợp tuổi thỏa mong muốn cung ứng sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo tuyệt hóa giải vận hạn
*
Tên Bài Viết
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 cô bé mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Tbỏ vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kyên ổn trong 12 cung hoàng đạo
*
Các một số loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguim tố với 3 Nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo Khi yêu với ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu bản thân trực thuộc cung hoàng đạo như thế nào với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo để tìm kiếm một ít cân xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính phương pháp 12 cung hoàng đạo phái mạnh cô gái thu hút nhất


Xem thêm: " Thị Ơi Thị Rụng Bị Bà Để Bà Ngửi Chứ Bà Không Ăn, Thị Ơi Thị Rơi Bị Bà…

*
Thiên Bình và Song Tử bao gồm yêu cầu hai bạn vai trung phong đầu ý vừa lòng giành cho nhau?

Xem ngày tốt xấu