Để giúp người tiêu dùng dễ ợt vào câu hỏi coi ngày tốtmon 3 năm 2018 tương tự như thuận tiện vào câu hỏi so sánh các ngày trong tháng 3/2018 cùng nhau. Chúng tôi vẫn Tổng đúng theo vớ cả ngày đẹp hồi tháng 32018 cũng tương tự chỉ dẫn các ngày chưa giỏi vào tháng.

Trong trường đúng theo quý các bạn ko bắt buộc coi ngày giỏi mon 3 năm 2018 giỏi xem ngày đẹp nhất mon 3 năm 2018 chính vì vẫn tất cả ý định thực hiện quá trình vào một trong những ngày ví dụ trong thời điểm tháng 3, quý các bạn vui tươi tìm tới ngày khớp ứng cùng chọn xem chi tiết hoặc chọn nguyên tắc Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 3 năm 2018

Xem ngày tốt tháng tư năm 2018


Xem ngày giỏi tháng 5 năm 2018


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn công bố của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 3 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 3


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 3


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinch Dậu, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 3


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 3


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 3


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 3


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 3


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 3


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 3


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 3


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 3


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 3


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinch Mùi, mon Giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 3


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 3


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 3


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 3


Lịch âm

4

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 3


Lịch âm

5

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 3


Lịch âm

6

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 3


Lịch âm

7

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 3


Lịch âm

8

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minch con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 3


Lịch âm

9

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 3


Lịch âm

10

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 3


Lịch âm

11

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 3


Lịch âm

12

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 3


Lịch âm

13

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng phù hợp ngày xuất sắc tháng 3 năm 2018 mà lại công ty chúng tôi hy vọng gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự những công việckhác nhau. Thế bắt buộc, lúc thâu tóm được ngày xuất sắc xấu trong thời điểm tháng 3/2018 thì bạn cần tra cứu: coi ngày xuất sắc vừa lòng tuổi để có tác dụng cụ thể và chính xác độc nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi mon hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày tốt mon 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 10 năm 2021

♦Ngày tốt mon 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng thông minh có phải là đồ vật phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số vào hàng sim điện thoại cảm ứng thông minh các với đầy đủ năng lượng riêng biệt, phụ thuộc vào cô đơn tựcủa hàng số cơ mà Syên Smartphone rất có thể tác động cho tới chúng ta theo hướng tốt (Cát) tuyệt xấu(hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn sim tử vi phong thủy tốt mang lại 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng rất nhiều gợi ý quẻ dịch syên ổn giỏi cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn hàng syên ổn phong thủyvừa lòng tuổi thỏa mong muốn cung cấp công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo tuyệt giải hòa vậnhạn
*
Các một số loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguim tố và 3 Nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu với yêu thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình nằm trong cung hoàng đạo nào với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo nhằm tra cứu một phần hai phù hợp của bạn
*
đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam nữ say mê nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử bao gồm bắt buộc hai bạn trọng điểm đầu ý hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng đồ dùng sao cá thể cùng Hướng dẫn hiểu phiên bản đồ vật sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình nam giới cô gái gồm điểm gì quan trọng đặc biệt cùng thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử Khi yêu thương với Điểm lưu ý tình cảm cung Song Tử nam nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 phụ nữ mạng sinh vào năm 1954


Xem thêm: Giải Đáp: Phong Thủy Tuổi Tuất Hợp Màu Gì Để Công Việc Thuận Lợi?

Tử vi Giáp Ngọ 2021 phụ nữ mạng được luận là xấu những tốt ít

Xem ngày tốt xấu