Để góp quý khách hàng tiện lợi trong câu hỏi xem ngày tốttháng tư năm 2016 tương tự như dễ dàng vào Việc so sánh những ngày hồi tháng 4/năm 2016 cùng nhau. Chúng tôi vẫn tổng hòa hợp vớ cả ngày rất đẹp hồi tháng 4năm nhâm thìn cũng tương tự đưa ra các ngày không tốt vào tháng.

Trong trường thích hợp quý bạn không buộc phải xem ngày giỏi tháng 4 năm năm nhâm thìn tuyệt xem ngày đẹp nhất tháng tư năm năm nhâm thìn chính vì sẽ tất cả ý định tiến hành quá trình vào một trong những ngày ví dụ trong thời điểm tháng 4, quý chúng ta vui lòng tìm đến ngày tương xứng với lựa chọn coi cụ thể hoặc chọn biện pháp Xem ngày giỏi xấu để xem một ngày ví dụ.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 4 năm 2016

Xem ngày tốt mon 5 năm 2016


Xem ngày xuất sắc tháng 6 năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng đắn đọc tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 4 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Tân Mão, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Tân Mão, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Tân Mão, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minch con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Tân Mão, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là tổng hòa hợp ngày giỏi tháng tư năm năm nhâm thìn cơ mà Shop chúng tôi ý muốn gửi đến chúng ta. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi tương tự như các công việckhác biệt. Thế đề nghị, lúc nắm bắt được ngày tốt xấu hồi tháng 4/năm nhâm thìn thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hòa hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể với đúng đắn nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1một năm 2021

♦Ngày giỏi mon 6năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 1hai năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi sản phẩm ngày


Ngày sinh
1234567891011121314151617 1819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng liệu có phải là trang bị phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số vào hàng slặng điện thoại thông minh các mang đầy đủ tích điện riêng rẽ, tùy thuộc vào lẻ loi tự của hàng số cơ mà Slặng điện thoại có thể ảnh hưởng tới chúng ta theo hướng giỏi (Cát) tuyệt xấu (hung)
*
Dùng ghê dịch lựa chọn slặng tử vi tốt mang lại 4 đại nghiệp đời người!
Bằng hồ hết lưu ý quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn dãy syên ổn phong thủy hòa hợp tuổi thỏa mong ước cung ứng công danh và sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo tốt giải hòa vận hạn
*
Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 đàn bà mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kyên trong 12 cung hoàng đạo
*
Các loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguim tố với 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo Lúc yêu cùng ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình thuộc cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa cân xứng của bạn
*
Đặc điểm tính cách 12 cung hoàng đạo nam phái nữ thú vị nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử có đề nghị cặp đôi trọng điểm đầu ý hòa hợp giành cho nhau?


Xem thêm: Nốt Ruồi Bên Hông Phải - Xem Bói Nốt Ruồi Ở Hông

*
Giải mã bạn dạng trang bị sao cá nhân cùng Hướng dẫn đọc phiên bản vật dụng sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu