Để giúp quý khách hàng thuận lợi vào Việc coi ngày tốtmon 1một năm 2020 tương tự như dễ dàng trong việc so sánh những ngày trong tháng 11/2020 cùng nhau. Chúng tôi đang Tổng hợp vớ một ngày dài đẹp mắt hồi tháng 112020 cũng tương tự đưa ra những ngày không tốt vào thời điểm tháng.

Trong trường thích hợp quý các bạn ko cần xem ngày tốt tháng 11 năm 20đôi mươi tuyệt xem ngày đẹp mon 1một năm 2020 cũng chính vì sẽ gồm ý định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ vào tháng 11, quý các bạn vui tươi tìm tới ngày khớp ứng và chọn coi chi tiết hoặc lựa chọn hình thức Xem ngày giỏi xấu giúp thấy một ngày ví dụ.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2021

Xem ngày giỏi mon 12 năm 2020


Xem ngày giỏi tháng một năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác báo cáo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 11 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 11


Lịch âm

16

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 11


Lịch âm

17

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 11


Lịch âm

18

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 11


Lịch âm

19

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 11


Lịch âm

20

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 11


Lịch âm

21

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 11


Lịch âm

22

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 11


Lịch âm

23

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 11


Lịch âm

24

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 11


Lịch âm

25

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 11


Lịch âm

26

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 11


Lịch âm

27

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 11


Lịch âm

28

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 11


Lịch âm

29

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Bính Tuất, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 11


Lịch âm

1

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 11


Lịch âm

2

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 11


Lịch âm

3

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 11


Lịch âm

4

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 11


Lịch âm

5

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 11


Lịch âm

6

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 11


Lịch âm

7

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 11


Lịch âm

8

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 11


Lịch âm

9

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Đinc Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 11


Lịch âm

10

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 11


Lịch âm

11

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 11


Lịch âm

12

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 11


Lịch âm

13

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 11


Lịch âm

14

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 11


Lịch âm

15

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Đinch Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 11


Lịch âm

16

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Đinc Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng vừa lòng ngày xuất sắc tháng 1một năm 2020 nhưng công ty chúng tôi mong muốn gửi mang lại các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhông giống nhau. Thế yêu cầu, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong tháng 11/20đôi mươi thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc phù hợp tuổi để có công dụng cụ thể và chính xác nhất cho doanh nghiệp.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon hai năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng tư năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 1hai năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi sản phẩm ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên điện thoại cảm ứng thông minh liệu có phải là trang bị phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số vào dãy sim điện thoại cảm ứng thông minh phần nhiều có các tích điện riêng, tùy theo cá biệt tựcủa dãy số nhưng Syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh rất có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch chọn slặng tử vi xuất sắc đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng đông đảo gợi nhắc quẻ dịch syên ổn tốt đến 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn hàng slặng phong thủyhòa hợp tuổi thỏa ước muốn cung cấp công danh và sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo tuyệt giải hòa vậnhạn
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
Điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo Lúc yêu thương với yêu thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết bản thân ở trong cung hoàng đạo nào cùng dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo nhằm tìm một nửa tương xứng của bạn
*
Đặc điểm tính biện pháp 12 cung hoàng đạo nam nàng lôi cuốn nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử tất cả bắt buộc đôi bạn chổ chính giữa đầu ý vừa lòng giành cho nhau?
*
Giải mã phiên bản đồ gia dụng sao cá nhân và Hướng dẫn phát âm phiên bản vật sao miễn phí
*
Tính cách cung Thiên Bình nam cô gái tất cả điểm gì đặc biệt quan trọng với thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử khi yêu thương với Điểm sáng tình cảm cung Song Tử nam nữ
*
Luận phong thủy tuổi Giáp Ngọ năm 2021 bạn nữ mạng sinh vào năm 1954


Xem thêm: Cã¡Ch Trang Trí Phòng Ngủ Vợ Chồng Đơn Giản Hiện Đại Cho Vợ Chồng Trẻ

Tử vi Giáp Ngọ 2021 cô bé mạng được luận là xấu các tốt ít

Xem ngày giỏi xấu