Để giúp quý khách dễ dàng vào vấn đề xem ngày tốtmon 5 năm 2019 cũng tương tự dễ ợt vào vấn đề đối chiếu các ngày trong tháng 5/2019 với nhau. Chúng tôi vẫn Tổng phù hợp vớ cả ngày rất đẹp vào tháng 52019 cũng giống như giới thiệu những ngày không giỏi vào thời điểm tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta không cần coi ngày giỏi mon 5 năm 2019 tuyệt xem ngày rất đẹp tháng 5 năm 2019 cũng chính vì đã bao gồm dự tính tiến hành quá trình vào trong 1 ngày cụ thể trong thời điểm tháng 5, quý chúng ta vui tươi tìm đến ngày tương xứng cùng lựa chọn coi cụ thể hoặc chọn luật Xem ngày xuất sắc xấu giúp thấy một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2019

Xem ngày tốt tháng 6 năm 2019


Xem ngày tốt mon 7 năm 2019


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 5 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 5


Lịch âm

27

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 5


Lịch âm

28

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 5


Lịch âm

29

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 5


Lịch âm

30

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 5


Lịch âm

1

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 5


Lịch âm

2

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 5


Lịch âm

3

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 5


Lịch âm

4

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 5


Lịch âm

5

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 5


Lịch âm

6

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 5


Lịch âm

7

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 5


Lịch âm

8

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 5


Lịch âm

9

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 5


Lịch âm

10

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 5


Lịch âm

11

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 5


Lịch âm

12

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 5


Lịch âm

13

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 5


Lịch âm

14

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 5


Lịch âm

15

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 5


Lịch âm

16

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 5


Lịch âm

17

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 5


Lịch âm

18

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 5


Lịch âm

19

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 5


Lịch âm

20

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 5


Lịch âm

21

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 5


Lịch âm

22

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 5


Lịch âm

23

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 5


Lịch âm

24

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 5


Lịch âm

25

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 5


Lịch âm

26

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 5


Lịch âm

27

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng thích hợp ngày giỏi mon 5 năm 2019 nhưng chúng tôi ao ước gửi mang lại các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng như các công việckhác biệt. Thế buộc phải, Lúc nắm bắt được ngày xuất sắc xấu trong thời điểm tháng 5/2019 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả cụ thể cùng đúng đắn độc nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi mon 1năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2021

♦Ngày tốt mon 2 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng tư năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1một năm 2021

♦Ngày giỏi mon 6năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên điện thoại thông minh liệu có phải là đồ gia dụng phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào dãy syên điện thoại gần như sở hữu đầy đủ tích điện riêng biệt, tùy theo trơ khấc tựcủa dãy số nhưng mà Slặng điện thoại cảm ứng hoàn toàn có thể ảnh hưởng cho tới chúng ta theo phía giỏi (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch chọn syên tử vi phong thủy tốt mang đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng phần đông lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn hàng slặng phong thủyđúng theo tuổi thỏa mong ước hỗ trợ công danh sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo xuất xắc giải phóng vậnhạn
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguim tố và 3 Nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo Khi yêu thương cùng ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình nằm trong cung hoàng đạo làm sao với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo để tìm một phần hai cân xứng của bạn
*
Đặc điểm tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam nữ giới si mê nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử bao gồm yêu cầu đôi bạn trẻ tâm đầu ý vừa lòng giành riêng cho nhau?
*
Giải mã phiên bản trang bị sao cá nhân cùng Hướng dẫn đọc phiên bản thiết bị sao miễn phí
*
Tính giải pháp cung Thiên Bình nam nàng tất cả điểm gì đặc trưng cùng thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử Khi yêu thương và điểm sáng tình cảm cung Song Tử phái nam nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 đàn bà mạng sinh năm 1954


Xem thêm: Bài Văn Khấn Khai Trương Công Ty Đầu Năm Mới, Văn Khấn Lễ Khai Trương Công Ty, Cửa Hàng

Tử vi Giáp Ngọ 2021 phụ nữ mạng được luận là xấu những giỏi ít

Xem ngày xuất sắc xấu